تبلیغات
مشق تمنا - کثرت گرایی
صفحه دل سیه از مشق تمنا کردم - کعبه را بتکده زین خط چلیپا کردم (صائب)

کثرت گرایی

سه شنبه 14 شهریور 1391 04:42 ب.ظ

نگارنده : بردیا پوربهرامی


کثرت گرایی در هر جامعه ای باعث مستحکم شدن آن می شود. بر خلاف آن چیزی که می اندیشند اگر در جامعه چند نظری وجود داشته باشد جامعه به هرج و مرج دچار خواهد شد. در جنگل شناسی می گویند که جنگل همسال از نظر بقا بسیار در ریسک بالایی است. چرا که اگر آفتی آن را مورد حمله قرار داد هیچ یک در برابرش دوام نخواهند آورد. گاهی مفاهیم کلان جامعه شناسی را می توان در مقیاس کوچک بررسی کرد.
چند مدت پیش شبی با دوستان هم رشته ای در خوابگاه مشغول مرور خاطرات بودیم. همه بر این اتفاق نظر داشتند که در کلاس هایی که اکیپ چند نفره ی ما در کنار هم نبودیم، شور کلاس های خودمان را نداشت. راحت حرفم را می زنم حرف ما آن شب این بود که در آن کلاس استاد هر تکه ای دلش می خواست بار بچه ها می کرد و کسی هم جوابی نداشت. یا اگر داشت خود را جزیی از اکیپی نمی دید و ملزم به پاسخ نبود. در اکیپ ما اگر کسی جواب استاد را نداشت فرد دیگری جبران می کرد. و اساتید محترم سعی می کردند از تکه انداختن به ما خود داری نمایند. حال اگر ما هم مانند کلاس های دیگر همه فرد بودیم! یا همه تکه های مشابهی ر
ا
بلد بودیم، چه اتفاقی می افتاد؟
حال همین را در مقیاس هفتاد ملیون و هفت ملیارد ضرب کنید.

گاهی به این که چرا جلوی این کثرت گرایی را می گیرند، فکر میکنم، اما بعد از مدتی تصمیم میگیرم بالکل به این موضوع فکر نکنم! چون این خیلی خنده دار است که فردی با چیزی مخالفت کند که باعث استحکامش می شود! من اگر حرف شما را بی چون و چرا قبول کردم شما به من شک کنین! چون هیچ تضمینی وجود ندارد که حرف دیگری را هم بی چون و چرا قبول نکنم!

البته این ریشه در اعماق فرهنگ ما دارد! و متاسفانه بخشی از آن است که تغییر نمی کند!
چند سال است که می گویند: خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو؟! و یا این شوخی تلخ: خواهی نشوی همرنگ رسوای جماعت شو؟
آیا این ضرب المثل را نباید حذف کرد؟دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -